Általános Szerződési Feltételek

Tájékoztatjuk, hogy Ön, mint fogyasztó, a https://elitoktatas.hu címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja a Ptk. (2013. évi V. tv) 6:77-6:81. § alapján megírt általános szerződési feltételeket. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a Webáruházunk által kínált szolgáltatásnak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek elfogadja magára nézve.

Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollévők között létrejött szerződésnek minősül.

Üzemeltetői (Szolgáltató) adatok:

 • Cégnév: SeoLogic Kft.
 • Székhely: 1051 Budapest, Arany János utca 7. 1/16
 • Adószám: 25287330-2-41
 • Cégjegyzék szám: 01-09-206308
 • Szerződés nyelve: magyar
 • Elektronikus elérhetőség: info@erettsegifelkeszito.hu
 • Telefonos elérhetőség: +36 1 445 4567
 • Számlaszám: 10918001-00000115-29520007 (UniCredit Bank NyRT.)
 • Nyilvántartás:  Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Békéltető testület neve: Budapesti Békéltető Testület 
 • Békéltető testület székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
 • Békéltető testület elérhetőségei:
  • Telefon: +36 (1) 488 21 31
  • Postán: 1253 Budapest, Pf.:10.,
  • E-mail útján: bekelteto.testulet@bkik.hu
 •  

továbbiakban szolgáltató.

Böngészés a webáruházban

A webáruházban történő böngészéshez, a termékek megtekintéséhez nem szükséges előzetes regisztráció. Webáruházunk működését az elektronikus kereskedelmi törvény (2001.évi CVIII. törvény) szabályozásának megfelelően mutatjuk be az alábbiakban.

Regisztráció a webáruházba

A webáruházban a fizetéshez és böngészéshez nem szükséges a regisztráció. A megvásárolt kurzus megtekintéséhez viszont szükséges regisztráció. A vásárlás során meg kell adnia nevét, címét, telefonszámát és email címét. Az adatok a megrendelés teljesítéséhez szükségesek. A vásárlást magyar nyelven tudja elvégezni, a webáruházban is magyar nyelven talál információkat a termékekről. A vásárlás során megadott adatok módosíthatóak, és törölhetőek a megrendelés elküldése előtt, utólag már nem. Ha mégis változtatni szeretne, vagy elírás történne, kérem, keresse a webáruház üzemeltetőjét.

Távszerződés

A szerződés tárgya a www.elitoktatas.hu webáruházban található szolgáltatás. A szolgáltatás tulajdonságait, jellemzőit az ahhoz tartozó konkrét oldalon ismerheti meg. A webáruházban található szolgáltatás adatai a megrendelés időpontjában érvényesek. Újabb ugyanazon termékre vonatkozó, de későbbi időpontban történő megrendelés esetén, az adatok változhatnak. A webáruházban található ajánlatok az adott időpontban hatályosak.

A megrendelőlap kitöltésével, elküldésével és annak a szolgáltató e-mail által történő visszaigazolásával a 45/2014. Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre a(z) Szolgáltató, valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint:

 • Szolgáltató nem árul fizikai terméket a webáruházban.
 • Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szolgáltató köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében, ez esetben a távszerződés Felek között nem jön létre.
 • Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak.
 • A webáruház használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat szolgáltató nem iktatja.
 • Felek megállapodnak, hogy az e-mailt hivatalos értesítési formának tekintik, beleértve a számlázást (e-számla) és a fizetési felszólításokat, értesítéseket.

Megvásárolható szolgáltatások köre.

Webáruházunkban fizikai termékeket nem árul, kizárólag oktatásokat. Ezeket teheti a kosárba. Figyelmeztetés: A termék adatlapján megjelenített kép / képek csak illusztrációként szerepelnek.

Rendelési információk

A megjelenített termék kizárólag webáruházon keresztül rendelhető meg. A termékre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák az ÁFÁ-t.

Rendelés és fizetés menete

Helyezze a kosárba a megvásárolni kívánt terméket. Ezután a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva elnavigál az oldal a Pénztár oldalra. Itt szükséges kitölteni a számlázási adatokat is. Végül kiválaszthatja a fizetési módot, mely lehet Közvetlen banki átutalás, vagy Paylike-kal történő fizetés. A leadott megrendelést követően rendszerünk először egy automata üzenetet küld a megrendelés elküldéséről, majd a hivatalos a megrendelés teljesítéséről szóló visszaigazolást is e-mailben küldjük el vásárlóink részére.

Teljesítés helye, időpontja

A megvásárolt szolgáltatás teljesítése a Szolgáltató budapesti telephelyén történik. A teljesítés akkor minősül teljesítettnek, ha a vásárlás után az elállási idő letelt.

Reklamáció (Jogérvényesítés)

Amennyiben a vásárolt/megrendelt szolgáltatással kapcsolatban minőségi kifogás áll fenn, úgy azt a vásárló jelezheti a Szolgáltatónak.
Panaszügyintézés helye (1997.évi CLV törvény rendelkezései alapján):

 • telefonon: +36 1 445 4567
 • vagy e-mailben: info@elitoktatas.hu

Elállás

A fogyasztókra vonatkozó jogokat a 45/2014. Korm. rendelet szabályozza, összefoglalva:

A fogyasztót elállási jog illeti meg. Az elállási jog szolgáltatás esetén a szerződéskötést követően 14 naptári napon belül gyakorolható. Az elállási jog gyakorolható indoklás (külön magyarázat) nélkül. A fogyasztó az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles jelezni az elállást a kereskedőnek. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül szolgáltató részére. A vásárló az esetben állhat el a vásárlástól anyagi következmények nélkül, ha a szolgáltatás még nem került felhasználásra, beváltásra. A szolgáltatás addig nem minősül beváltottnak a vásárlást követő 14 napon belül, amíg a vásárló kevesebb, mint két órányi felhasználási ideig használta a szolgáltatást. Részletfizetés esetén ugyanazok az elállás feltételei, mint egy összegű fizetés esetén. A szolgáltatás értékét csak abban az esetben áll módunkban visszautalni, ha a beiratkozástól számított 14 napon belül kíván elállni. A visszautalást az elektronikus benyújtást követő 14 napon belül szándékozzuk kivitelezni.

Az elállás történhet:

 • e-mailben: info@elitoktatas.hu

Elállási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat mintát itt töltheti le:

elitoktatas.hu-elallasi-jog-gyakorlasara-vonatkoz-nyilatkozat (.doc formátum)
Az elállási jogot gyakorolhatja a fenti elállás minta kitöltésével, vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával.

Kötelező jótállásra vonatkozó tájékoztató: kellékszavatosság, termékszavatosság

Szolgáltató a webáruházban nem kínál fizikai terméket, csak szolgáltatást, így a webáruházban szereplő, megrendelhető szolgáltatásokon nincs jótállás, kellék- és termékszavatosság.

Tárhelyszolgáltató:

A www.erettsegifelkeszito.hu webáruháza a SeoLogic Kft. szerverén fut.

 • Név: SeoLogic Kft.
 • Székhely címe: 1051 Budapest, Arany János utca 7. 1/16
 • Adószám: 25287330-2-41

Kellemes vásárlást kívánunk webáruházunkban! Utolsó módosítás: 2023.07.24.