Emelt szintű Történelem Érettségi Felkészítő

A kurzus leírása Az emelt szintű történelem vizsga a középszintű érettségi vizsgához képest, az alapvető kompetenciákon túl, összetett gondolkodási képességet is igényel. Emellett a számon kért ismeretek köre is tágabb.

Emelt szintű Informatika Érettségi Felkészítő

A kurzus leírása Az emelt szintű vizsga a középszintű érettségi vizsgához képest az alapvető kompetenciákon túl tartalmaz programozás feladat részt is, amely összetett gondolkodási képességet és jó probléma megoldó készséget

Emelt Szintű Magyar Érettségi Felkészítő

A kurzus leírása A felkészítő segít alaposan megismerni az emelt szintű irodalom érettségi követelményei közé tartozó szerzőket, korszakokat, irodalmi stílusokat – méghozzá nem csupán önmagukban, elszigetelten, hanem az összefüggésekre helyezve

Emelt Szintű Kémia Érettségi Felkészítő

A kurzus leírása A felkészítő során azt a gondolkodásmódot segítünk kialakítani, amely szükséges a feladatok szövegének értelmezéséhez, a logikai összefüggések észrevételéhez, és a kémiai ismereteket is igénylő problémák gyors megoldásához.

Emelt szintű Biológia Érettségi Felkészítő

A kurzus leírása Az emelt szintű vizsga, a középszintű érettségi vizsgához képest, az alapvető kompetenciákon túl összetett gondolkodási képességet is igényel, valamint a számon kért ismeretek köre is tágabb. Az

Emelt szintű Matematika Érettségi Felkészítő

A kurzus leírása Az emelt szintű matematika érettségi abban különbözik a középszint követelményeitől, hogy nehezebb, összetettebb feladatok szerepelnek benne, valamint speciális anyagrészeket is számonkérnek. Ezen az emelt szintű matematika online

Emelt szintű Fizika Érettségi Felkészítő

A kurzus leírása Az emelt szintű fizika érettségi vizsgán, a középszinten túlmenően, elvárt kompetecia még az integrál gondolkodás a feladatok megoldásában, azaz az egyik tudomány terület tartalmi elemeinek alkalmazása egy

Emelt szintű Angol Érettségi Felkészítő

A kurzus leírása Az emelt szintű angol érettségi vizsga írásbeli és szóbeli részből is áll, és a négy nyelvi alapkészséget méri: olvasott szöveg értése, íráskészség, hallott szöveg értése, beszédkészség. A