Emelt szintű Történelem Érettségi Felkészítő

A kurzus leírása Az emelt szintű történelem vizsga a középszintű érettségi vizsgához képest, az alapvető kompetenciákon túl, összetett gondolkodási képességet is igényel. Emellett a számon kért ismeretek köre is tágabb.